juni 12, 2024

Plakk.nl

Blogs voor iedereen

Welke kassarollen bestaan er allemaal?

In het merendeel van de zaken wordt er gebruik gemaakt van een kassasysteem waar afdrukken mee gemaakt kunnen worden. Het spreekt voor zich dat ervoor het kunnen maken van een dergelijke afdruk ook papier in het systeem geplaatst moet kunnen worden. Dat papier wordt in de praktijk geleverd onder de vorm van zogenaamde kassarollen. In eerste instantie zou je kunnen denken dat het aanschaffen van dergelijke rollen maar weinig voeten in de aarde heeft. De praktijk leert ons echter soms iets helemaal anders. Het aanbod met dergelijke rollen is namelijk vrij uitgebreid. Wil jij hier ook graag meer over te weten komen? Dan moet je zeker en vast even verder lezen!

Keuze uit verschillende soorten kassarollen

Het kopen van een kassarol gaat in de praktijk tegenwoordig altijd gepaard met het nodige onderzoek dat dient te worden uitgevoerd. Er zijn dan ook best een aantal zaken waar je aandacht aan zal willen besteden. In ieder geval dien je, je bewust te zijn van de verschillende soorten kassarollen die er allemaal op de markt zijn terug te vinden. Enkele exemplaren waar we een onderscheid tussen kunnen maken zijn wat dit betreft de volgende:

  • Kassarollen van thermisch papier;
  • Exemplaren die beschikken over een coating;
  • Houtvrije rollen;
  • Een gekleurde kassarol;
  • Duplo of triplo exemplaren;

Voordat je overgaat tot het kopen van bepaalde exemplaren is het in de praktijk dus zeer interessant om jezelf even een goed beeld te schetsen van de verschillende mogelijkheden die er allemaal voor handen zijn op de markt. Enkel en alleen zo zal je namelijk finaal de interessantste exemplaren kopen voor jouw kassasysteem. 

Ook bedrukte kassarollen zijn mogelijk

Tot slot kan het eventueel ook interessant zijn om ervoor te kiezen om bedrukte kassarollen te laten realiseren. Voor deze exemplaren geldt dat ze gepersonaliseerd kunnen worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat je er het logo en / of de naam van je onderneming op kan laten bedrukken. In principe is dit geen must, maar dit wordt door heel wat mensen die eigenaar zijn van een bedrijf of winkel wel als interessant beschouwd. Geldt dat ook voor jou? Hou er dan rekening mee dat er ook verschillen bestaan tussen de verschillende bedrukte rollen. Vooral het aantal kleuren waaruit ze kunnen bestaan is bijvoorbeeld een belangrijk aandachtspunt.

Let ook op het vereiste formaat!

Tot slot dien je er bij het kopen van kassarollen ook rekening mee te houden dat het formaat tussen de verschillende opties onderling sterk kan verschillen. Er wordt bovendien een onderscheid gemaakt tussen echte rollen voor in de kassa en de zogenaamde pinrollen. Voor pinrollen geldt echter dat ze in de praktijk worden gebruikt in een los printsysteem. Het vaakst voorkomende formaat voor een kassarol is deze van 80x80x12. Voor pinrollen geldt dan weer dat er doorgaans sprake is van de afmetingen 57x30x8. Voor heel wat mensen geldt dat ze twijfelen over de exacte rollen die in hun kassasysteem geplaatst dienen te worden. Geldt dat ook voor jou? Dan is het altijd interessant om even de aankoopfactuur van de kassa te raadplegen. Daar staat dit doorgaans op aangegeven. Je kan uiteraard ook de huidige rol opmeten. Dat is wellicht nog iets eenvoudiger.