mei 28, 2024

Plakk.nl

Blogs voor iedereen

Hoe een beroep doen op een vertaalbureau Utrecht?

Het inschakelen van een vertaalbureau Utrecht is voor menig aantal bedrijven die nood hebben aan vertalingen veruit de interessantste keuze. De reden hiervoor hoeft niet ver te worden gezocht. Het spreekt immers voor zich dat het voor kleine en middelgrote bedrijven in de praktijk vaak erg lastig is om een vaste vertaler in dienst te nemen. Dat hoeft ook niet. U kunt er immers perfect voor kiezen om gewoon individuele opdrachten te verstrekken aan een vertaalbureau Utrecht. Op deze manier betaalt u enkel en alleen voor die vertalingen waar uw bedrijf echt nood aan heeft. U komt er op deze pagina alvast alles over te weten!

Welke informatie dient u zelf aan te leveren?

Het verstrekken van een bepaalde vertaalopdracht aan een vertaalbureau Utrecht dient in principe geen groot probleem te vormen. Dit geldt in het bijzonder voor mensen die reeds klant zijn bij het vertaalbureau in kwestie. Als nieuwe klant is het echter wellicht best even wennen. De manier waarop de vertaalopdrachten moeten worden aangeleverd kan in de praktijk een beetje verschillen. In het merendeel van de gevallen kan er echter worden vastgesteld dat een vertaalbureau Utrecht vooral de voorkeur geeft aan het aanleveren van opdrachten via e-mail. Ook voor u als klant is dit wellicht de eenvoudigste optie.

De manier van aanleveren is met bovenstaande dus reeds bekend. De volgende vraag die zich stelt is welke informatie er nu precies moet worden aangeleverd. Wat dit betreft is het zo dat u doorgaans aan een vertaalbureau Utrecht de volgende informatie dient aan te geven:

  1. U moet uiteraard de originele brontekst aanleveren;
  2. Er dient te worden aangegeven naar welke taal de tekst moet worden vertaald;
  3. Het doel van de vertaling dient te worden vermeld;
  4. Er moet worden aangegeven wanneer de vertaling zeker moet zijn ontvangen;

Het is altijd van belang om bij het verstrekken van een vertaalopdracht aan een vertaalbureau Utrecht zo goed mogelijk te omschrijven wat er nu precies van de vertaling wordt verwacht. Alleen op deze manier slaagt u er altijd in om vervelende verrassingen te voorkomen.

Met welke kosten dient u rekening te houden?

Het spreekt voor zich dat het inschakelen van een vertaalbureau Utrecht in de praktijk altijd gepaard gaat met bepaalde kosten. De hoogte van deze kosten wordt echter altijd bepaald door menig aantal verschillende factoren. Denk hierbij onder meer aan:

  1. Het type tekst welke u wenst te laten vertalen;
  2. De bron- en doeltaal van de opdracht;
  3. De snelheid waarmee u de vertaling wenst te ontvangen;

Bovendien is het zo dat de kosten bij het ene vertaalbureau Utrecht al wat hoger liggen dan bij het ander. Dit kan veel oorzaken hebben. Misschien zijn de overheadkosten wel gewoon groter of wordt er uitsluitend gewerkt met native speakers. In het laatste geval staat het hogere prijskaartje doorgaans ook wel garant voor nog betere / meer natuurlijke vertalingen.

Het is tot slot best mogelijk dat een vertaalbureau Utrecht werkt met zogenaamde kwantumkortingen. Niet zelden is het bij een vertaalbureau dan ook mogelijk om een soort abonnement af te sluiten. Dat is zeker interessant voor bedrijven die op periodieke basis nood hebben aan vertalingen. Op deze manier kunnen ze er immers niet alleen zeker van zijn dat ze over een betrouwbare partner beschikken voor hun vertalingen, bovendien vallen ook de kosten voor de vereiste vertalingen in de praktijk nog eens behoorlijk wat goedkoper uit. Op deze manier slaat het bedrijf in kwestie dan ook zonder probleem twee vliegen in één klap. TranslationKings geeft bijvoorbeeld tot wel 70% korting op hun vertaalservices.